top of page

หอผึ่งน้ำกับเครื่องทำน้ำเย็น

ระบบระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็นในปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมการทำงานของหอผึ่งน้ำเนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าถ้าระบายความร้อนได้ดี...

น้ำมันขุบแข็ง

การชุบแข็ง(Hardening) เป็นการปรับโครงสร้างโลหะให้มีความแข็งแรงและความแข็งสูงขึ้นด้วยความร้อนแล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว...

ออกแบบน้ำทิ้งคอยล์เย็น

น้ำทิ้งของคอยล์เย็นของเครื่องเป่าลมเย็นเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศเพื่อควบคุมความชื้นของห้องปรับอากาศ เครื่องเป่าลมเย็นที่มีคอยล์เย...

bottom of page