top of page

น้ำมันขุบแข็ง

การชุบแข็ง(Hardening) เป็นการปรับโครงสร้างโลหะให้มีความแข็งแรงและความแข็งสูงขึ้นด้วยความร้อนแล้วทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว...

ออกแบบน้ำทิ้งคอยล์เย็น

น้ำทิ้งของคอยล์เย็นของเครื่องเป่าลมเย็นเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศเพื่อควบคุมความชื้นของห้องปรับอากาศ เครื่องเป่าลมเย็นที่มีคอยล์เย...

Fire Dampers

แบ่งออกเป็นลิ้นกั้นไฟ(fire dampers) ลิ้นกั้นควัน(smoke damper) ลิ้นกั้นไฟ-ควัน(combination fire-smoke dampers)...

bottom of page